Slovníček kabelů

CEC - OVLÁDÁNÍ ELEKTRONIKY PO HDMI – (Consumer Electronic Control)


Díky standardu CEC je možné ovládat různá zařízení, jako jsou například TV nebo DVD přehrávače, s použitím pouze jednoho dálkového ovladače. Pokud jsou všechny komponenty zapojené v sestavě CEC kompatibilní, pak můžete celou tuto sestavu řídit a ovládat jediným dálkovým ovladačem.

EDID - IDENTIFIKACE MAX. ROZLIŠENÍ DISPLEJE (Extended Display Identification Data)


Za pomoci funkce EDID je displej (např. LCD monitor) schopný posílat data o svém maximálním podporovaném rozlišení po HDMI kabelu zdrojovému komponentu (např. DVD přehrávači). Díky tomu pak zdrojový komponent automaticky posílá data do displeje v jeho maximálním podporovaném rozlišení.

ELEKTRICKÁ KAPACITA (Capacitance)


Kapacitou myslíme veličinu vyjadřující schopnost vodiče uchovat elektrický náboj. Nicméně, dobrý kabel by měl být schopný přenést 100 % elektrického náboje bez jeho dočasného ukládání. Čím nižší kapacitu kabel má, tím je kvalitnější.

FULL-HD - PLNÉ HD ROZLIŠENÍ


Termín „Full HD“ nebo 1080p se staly všeobecně uznávanými a chápanými pojmy pro určení maximálního rozlišení HDTV udávaného jako 1920 x 1080 pixelů. Technologie Full HD umožňuje používaní větších obrazovek nebo daleko vyšší kvalitu obrazu na stejně velké ploše obrazovky.

HDCP - OCHRANA DIGITÁLNÍHO OBSAHU S VYSOKÝM ROZLIŠENÍM (High-bandwidth Digital Content Protection)


Díky použití HDMI platformy jsou zvuk a obraz dostupné v dokonalém rozlišení, a proto se filmový a softwarový průmysl rozhodl, že veškerá data, která budou vydávána, musí být chráněna ochranou proti kopírování. Tohle je důvod pro použití HDCP.

HDTV - TELEVIZE S VYSOKÝM ROZLIŠENÍM (High Definition Television)


V současnosti veškeré nové TV a video formáty patří do rodiny HDTV. Pojmenování verzí HDTV je jednoduché a jasné – názvy jednotlivých rozlišení amerického HDTV určuje horizontální rozlišení jako 720p (p = progresivní, např. 720 plných řádků na obrázek) a 1080i (i = proložené, např. 2 x 540 řádků půleného obrazu). Protože mezi horizontálním a vertikálním rozlišením je třeba pro dodržení formátu zachovat daný poměr, je počtem řádků dáno i vertikální rozlišení podle pravidla: 720 x 16 : 9 = 1280 a 1080 x 16 : 9 = 1920 horizontálních pixelů.

IMPEDANCE KABELU - 75 Ohm (Impedance)


Vlnový odpor neboli impedance, je důležitým klíčovým faktorem určujícím vlastnosti kabelu. Vypočítává se jako poměr mezi indukčností kabelu a jeho elektrickou kapacitou.

INDUKČNOST KABELU (Inductivity)


Každý vodič, kterým protéká proud, vytváří kolem sebe magnetické pole. Změní-li se tok proudu, změní se i síla magnetického pole. Důsledkem této změny vzniká indukční proud, který působí přímo proti síle této změny proudu ve vodiči. Následně vznikne odpor, závislý od frekvence (nazývá se také indukčním odporem), který má negativní dopad na přenos signálu. Díky použití speciální konstrukce kabelu lze tento jev redukovat.

IZOLACE – dielektrikum (Insulation)


Vodiče jsou ukryty do nevodivého obalu, který je chrání před zkratem, korozí a poškozením. Jelikož izolační materiály samy o sobě mohou uchovávat jistou elektrickou energii (kapacitu), která je u audio a video kabelů nežádoucí, věnuje firma in-akustik velkou péči tomu, aby tento jev zredukovala.

JEDNOLITÉ VODIČE (Solid conductors)


U běžných kabelů je jejich konstrukce stavěna tak, že mnoho jemných vláken je spojeno dohromady. To ale znamená, že elektrony mohou mezi nimi volně přeskakovat. Signál tak následně putuje rozdílnou délku času, rychlé impulzy jsou „brzděny“. U jednolitých vodičů k tomuto efektu nedochází, takže všechny impulzy mají stejnou dobu průchodu a tím také jasné a pevné obrysy. Kromě toho jednolité vodiče mají pro kvalitu digitálu a videa ještě další výhodu: u hladkého povrchu vodičů je možné přesněji regulovat impedanci a vysokofrekvenční signály přenášející se zejména povrchem vodiče jsou v perfektním stavu.

JEMNĚ SPLÉTANÉ KABELY (Finely stranded)


Pružnost (ohebnost) kabelu je docílena tím, že do jednoho copu je spleteno větší množství vodičů. Součet jednotlivých vodičů pak udává celkovou plochu průřezu kabelu. Čím jsou vodiče tenčí, tím je kabel ohebnější.

KROUCENÁ DVOULINKA (Twisted pair)


Jedná se o symetrickou konstrukci kabelu, kde jsou spolu v páru zkrouceny dva identické vodiče – jeden kladný a druhý záporný. Při tomto řešení působí elektromagnetické rušení vodičů přímo proti sobě a dosahuje se tak extrémně dobrých výsledků v odolnosti vůči vnějšímu rušení (interferencím). Kromě toho je signál chráněn ještě i separátním stíněním.

OFC - BEZKYSLÍKATÁ MĚĎ


Přenos obrazového a zvukového signálu je velice náročný proces, který podléhá vlivům okolního rušení (interferencím). Také jakákoliv nečistota v materiálu vodiče má za následek snížení jeho průchodnosti a zvyšování šumů na pozadí signálu. Proto, obzvláště u vyšších tříd kabelů, používáme čistě bezkyslíkatou měď (OFC = oxygen free copper), která má vysoce vodivé vlastnosti.

PE - POLYETYLÉN (Polyethylene)


Polyetylén patří do skupiny velmi dobrých izolantů (dielektrikum) a proto je také vhodný k použití jako izolační materiál. Redukuje elektrickou kapacitu kabelu až o dvě třídy oproti běžnému PVC (polyvinylchlorid) izolantu. Elektrické ztráty PE jsou také velmi nízké.

POSTŘÍBŘENÍ (Silver-plating)


Vysoké frekvence jsou přenášeny hlavně po povrchu vodičů (tkzv. skin efekt). Protože nejlepším vodičem je stříbro, dosahujeme postříbřením povrchu vodičů daleko lepších přenosových vlastností pro vysoké frekvence. Postříbřené vodiče použité v audio nebo reproduktorových kabelech dokážou podstatně rozšířit pásmo vysokých frekvencí. U HDMI kabelů s postříbřenými vodiči je pak zajištěn optimální přenos i na větší vzdálenost.

POZLACENÉ KONTAKTY (Gold-plated contacts)


Díky použitému 24 karátovému zlacení koncovek kabelů je dosaženo podstatné redukce přechodového odporu ve spoji, což vylepšuje přenos signálů. Kvalita spoje může být vyjádřena přechodovým odporem. Špatné spoje mají vysokou hodnotu přechodového odporu a způsobují tak ztrátu kvality signálu. Použití speciálních povrchových úprav jako je například zlacení koncovek spoj naopak zlepší, čímž přechodový odpor podstatně sníží a zlepší tak následně i kvalitu zvuku a obrazu.

PŘENOSOVÁ RYCHLOST (Data rate)


Přenosová rychlost udává jak velké množství datových jednotek (bitů) je přeneseno kabelem za jednu sekundu. Například když si vezmeme rychlost přenosu u kabelu HDMI 2.0, tak jeho maximální přenosová rychlost je až do 18 Gbps. To je 18 miliard bitů nebo 2,25 miliardy znaků za vteřinu (8 bitů = 1 byte).

PRŮŘEZ (PLOCHA) VODIČE (Cross section)


Průřezem vodiče je myšlena plocha přední hrany vodiče (nebo svazku vodičů) udávaná ve čtverečních milimetrech. Čím je tato plocha průřezu větší, tím má vodič nižší ztrátovost. Tato veličina nesmí být zaměňovaná s průměrem vodiče uváděného v milimetrech.

ROHS - SMĚRNICE ZAKAZUJÍCÍ NEBEZPEČNÉ LÁTKY (Restriction Of Hazardous Substances)


Každý z námi vyrobených kabelů plně podléhá a plní nařízení směrnice RoHS. Toto nařízení číslo 2002/95/EG bylo vydáno EU pro zamezení nebo eliminaci používání zdraví nebo prostředí škodlivých látek ve výrobě elektronických zařízení.

ŠÍŘKA PÁSMA (Bandwidth)


Šířka pásma je frekvenční rozsah přenášených dat. Frekvenční rozsah typického audio signálu má rozsah v rozmezí 20 – 20 000 Hz. Čím je šířka pásma užší, tím méně frekvencí je schopné pásmo přenést – například telefon má přenosové pásmo pouhých 300 – 3 000 Hz. Prostě čím širší pásmo, tím více je možné přenést. Současné satelitní systémy (DVB-S) používají šířku přenosového pásma více jak 2 GHz. Když mluvíme u digitálního signálu o přenosové rychlosti vyjádřené v datech za sekundu, myslíme tím také šířku přenosového pásma.

STÍNĚNÍ (Shielding)


Protože jsou kabely obecně velmi citlivé vůči elektromagnetickému rušení způsobenému například mobilními telefony nebo bezdrátovými sítěmi, jsou všechny kabely stíněné jednou nebo více vrstvami (například pletenými drátky a/nebo Mylarovým filmem potaženým hliníkem). Účinky stínění jsou měřeny v dB a vyjadřují celkové snížení všech interferencí (rušení).

ŠUM (Jiter)


Při přenosu sériových A/V dat se „jedničky a nuly“ kódují rozdílnou délkou impulzu. Vlastnosti kabelu však mají vliv na přesnost délky trvání těchto impulzů, a proto nejsou data přenesena nikdy v naprosto dokonalé podobě. Čím více musí D/A převodník tyto chyby opravovat, tím více trpí celková kvalita obrazu a zvuku artefakty.

S/Z PLETENÍ VLÁKEN (s/z stranding)


Reproduktorové kabely, které mají u jednotlivých žil splétané vodiče orientované jedním (stejným) směrem, mají tendenci se kroutit. Díky tomu je pak pokládka a instalace kabelu složitější. Kabely s S/Z pletením vodičů, mají drátky splétané v protisměru (tzn. u jedné žíly kroucené směrem vpravo a u druhé vlevo), čímž je docíleno toho, že se kabel nekroutí. Pokládka takového kabelu je mnohem snazší.

UHD - ULTRA VYSOKÉ ROZLIŠENÍ (Ultra High Definition)


Ultra vysoké rozlišení se zkracuje na pojmy Ultra HD nebo UHD. Jedná se o video formát uvedený na trh v roce 2013 a zahrnuje v sobě dvě technologie (4K a 8K). V Japonsku je signál 8K známý také jako SHV (super hi-vision). Ultra vysoké rozlišení uvedené v roce 2013 na Evropský trh je známé jako kalkulované rozlišení 3840 x 2160 pixelů (4K) a je také jako UHD 2160p.

ÚTLUM KABELU (Damping)


Oslabování přenášeného signálu kabelem se říká útlum kabelu a udává se v dB (decibely), které vyjadřují o kolik přenášený signál zeslábnul (ztlumil se). Útlum kabelu závisí od přenášené frekvence a zvyšuje se s frekvencí přenosu. Správná hodnota útlumu kabelu je například velmi důležitá pro dobrou instalaci anténního rozvodu. Tato hodnota by neměla být zaměňována se stíněním kabelu, které je rovněž uváděno v dB.

PRODUKTY

Prohlédněte si naši nabídku kabelů a příslušenství. Můžete si vybrat ze 4 kvalitativních kategorií a najít si tak nejvhodnější kabel pro jakoukoliv sestavu nebo systém.

K produktům

Průvodce kabely

Na co musíte myslet při výběru nejvhodnějších kabelů a jak docílit plného využití potenciálu vašeho systému – s tímto Vám pomůže náš Průvodce kabely.

Podpora

Ke stažení

Potřebujete více informací? O všech našich produktech? Už dnes – ne zítra u vašeho prodavače? Chcete je tady a teď? Pak navštivte náš portál sloužící ke stažení obsahu.

Katalogy a brožury